Семинар в ХТМУ – подготовка на студентите за проектанти

На 20 май 2021 г. ръководство на “Химкомплект-Инженеринг” АД участва в семинар, организиран от Център по математично моделиране и компютърна симулация с ръководител проф. Нина Петкова към ХТМУ, за разкриване на възможностите за преподаване на дисциплини на обучаваните бакалаври и магистри, свързани с инвестиционното проектиране.Изпълнителният директор г-н Крикор Топакбашиян, главният проектант инж. Мирослав Кирилов и […]

Семинар в ХТМУ – подготовка на студентите за проектанти Read More »