Сертификати ИСО

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Интегрирана система за Управление

В “Химкомплект-Инженеринг” АД е разработена, документирана, внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. Стремежът е непрекъснато да се подобрява ефикасността и ефективността й в съответствие с политиката на дружеството и изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007. 
Целта е да се гарантира, че всички процеси, дейности и ресурси, които имат отношение към качеството, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд ще бъдат планирани, контролирани и документирани в съответствие с изискванията на стандартите и  нормативните документи.
Интегрираната система обхваща маркетинг, инженеринг, управление в проектирането, търговия с оборудване, резервни части и стоки. Тя е разработена за цялото дружество като единна система и се прилага и поддържа във всички структурни звена, за което е създадена необходимата организация на работа, позволяваща чрез структурирани каталози на процедури, вътрешни правила и норми и регистриращи документи да се изпълняват изискванията на стандартите.
В началото на 2019 дружеството започна процедура по пресертифицикация на интегрираната система и прилагане на изискванията на стандарта ISO 45001:2018, който заменя стандарта BS OHSAS 18001:2007. През август 2019 “Химкомплект-Инженеринг” АД защити и получи новия сертификат за прилагане на стандарт ISO 45001:2018.

Система за управление на качеството

Система за управление на околната среда

Система за управление на здравето и безопасността при работа

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕСТВИЕ С ISO 45001:2018 РЕГ. № BG 19/871826

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ISO 14001:2015 РЕГ № СН 11/0204

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ISO 9001:2015 РЕГ № BG15/93010

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате Политиката за поверителност