юли 2020

КС Петрич

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД – 2019/2020

ГБС Интеренешънал – Инженеринг – Модернизация на 3 Компресорни станции чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни ГТКА. Технически и работен проект.

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД – 2019/2020 Read More »

ПБ Поликраище

ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ – 2019/2020

ГБС Инфраструкторно строителство – Инженеринг – Модернизация и реконструкция на Петролни бази в Първомай, Антон, Сливен и Поликраище. Работно проектиране.

ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ – 2019/2020 Read More »

Gas pipeline

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД – 2018/2020

ГБС Интернешънъл АД – Инженеринг- Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект “Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до КС “Странджа” етап: “Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС “Странджа” и възел за включване към транзитните газопровод ТГ1 и ТГ2 . Разработени Технически и Работен проект – параметри: капацитет 2,4

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД – 2018/2020 Read More »

Кранов възел Враца

БУЛГАРСТРАНСГАЗ ЕАД -2018/2020

Главболгарстрой – Инженеринг – ПУП-ПП и работен проект за реконструкция на газопроводно отклонение “Враца-1” в участък Кранов възел 4 до ПГХ “Чирен” – обща дължина 20,6 км

БУЛГАРСТРАНСГАЗ ЕАД -2018/2020 Read More »

3Д-Модел на Амилум Разград-2018

АМИЛУМ /АДМ/ АД – РАЗГРАД 2017/2020

LUDAN ENGINEERING, Romania – Разширение на съществуващ завод за производство на глюкоза – изграждане на нови мощности за удвояване на продукцията, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара. Авторизация на разширен технически проект /FEED/ за получаване на разрешение за строеж по всички части – 34 подобекта и инсталации. Разработване на технически и

АМИЛУМ /АДМ/ АД – РАЗГРАД 2017/2020 Read More »

ПСОВ Свилоцел

СВИЛОЦЕЛ ЕАД – СВИЩОВ 2017/2018

HAGER + ELSASSER /H+E/, Germany, Инженеринг – Проектиране и изграждане на биологично стъпало към ПСОВ – 14.400 куб.м/ден. Идеен проект – авторизация на базисен проект на H+E. Работен проект и авторски надзор по всички части Басейни: MBBR /Moving Bed Biofilm Reactor (D=17,90m), Реактор за активна утайка (D=28m), Резервоар за дегазация (D=7m ), Вторичен утаител (D=39,2m)

СВИЛОЦЕЛ ЕАД – СВИЩОВ 2017/2018 Read More »

Пречиствателна станция Аурубис

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД – ПИРДОП 2018

Идеен проект/на база концептуален проект на  EnviroChemie, Германия/ и Технически проект за Оптимизация на процеса на утаяване в трето стъпало на Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води – капацитет 120м3/час, 4 броя пясъчни филтри.

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД – ПИРДОП 2018 Read More »

Завод Монди

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД – Стамболийски 2018

Технически проект – оптимизация на водния баланс в цех Хартиена машина 2; Част “Технологична-механична и тръбопроводи” за нови тръбопроводни линии- технологична схема, мерки за намаляване на разходите, преразпределение на съществуващите линии за студена вода, за охлаждане и за затоплена вода – якостни пресмятания.

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД – Стамболийски 2018 Read More »

Телфер-мостови кран

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД – Стамболийски 2018

Разработване на работна документация за изработка и монтаж на обслужващи метални конструкции в отдел „ Каустизация“. Избор на електро-телфер с товароносимост 5т и проектиране на телферна греда, монтирана над варогасителния апарат

МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД – Стамболийски 2018 Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате Политиката за поверителност