Asarel

“АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД – ПАНАГЮРИЩЕ 2017

“АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД – ПАНАГЮРИЩЕ 2015 Вид и капацитет на инсталацията Избор и монтаж на система за улавяне на метални късове на ГТЛ СТ-6 в КССТ на ОФ”Асарел” Вид на инженеринговата услуга Работен проект