Защита на лични данни

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е регистриран като Администратор на лични данни от 2010 год. в КЗЛД под №157347, с водени от Дружеството регистри – „ПЕРСОНАЛ” и „КЛИЕНТИ”. В своята дейност ние полагаме усилия стриктно да следваме разработената Политика по защита на личните данни в Дружеството.
Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент за защитата на личните данни на физически лица (GDPR), „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД приема и прилага актуализирана политика за защита на Вашите лични данни, които сте ни предоставили. Те ще бъдат обработвани за целите и съгласно условията, подробно описани в нашата Политика за поверителност и защита на личните данни и при спазване на Права на лицата по защита на личните данни (privacy notice) в нашето Дружество.
При нужда от информация, моля обърнете се към Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството на посочения E-mail: dpo@chimcomplect-eng.bg.