Защита на лични данни

„ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД е регистриран като администратор на лични данни  в КЗЛД под №157347 от 2010 г., с водени от Дружеството регистри – „ПЕРСОНАЛ” и „КЛИЕНТИ”. В своята дейност ние полагаме усилия и стриктно следваме разработената в Дружеството „Политика по защита на личните данни”.
Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент за защитата на личните данни на физически лица (GDPR), „ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД приема и прилага актуализирана политика за защита на личните Ви данни, които сте ни предоставили. Дружеството ни декларира, че данните се обработват за целите и съгласно условията, описани във фирмения документ  "Политика за поверителност и защита на личните данни”  и при спазване на Правата на лицата по защита на личните данни  (Private Notice)
При необходимост от информация, Ви молим да се обърнете към Служителя по защита на данните в Дружеството на посочения E-mail: dpo@chimcomplect-eng.bg.