Кариери

Уважаеми специалисти,

Дружеството ни обевява свободна позиция за 

=ПРОЕКТАНТ /инженер КИП и А по част "Автоматизация на производствените процеси/АТП" на проекта/
с пълна проектантска правоспособност и опит при: 

Изготвяне на:
- Технически спецификации (Data Sheet) за контролно измервателни прибори и изпълнителни механизми;
- Принципно-монтажни ел.схеми за обвръзка на прибори;
- Принципно-монтажни ел.схеми за управление на двигатели (VFD, Софстартер, Симокод);
- Логически схеми (алгоритъм на управление на процеса-съвместно с технолог);
- Кабелни журнали и планове с трасета на кабели;
- Монтажни схеми на КИП.
Предимства при избора: 
- Владеене на програмни продукти AutoCAD,  MS OFFICE и E-Plant

Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 21 септември 2017 г.


За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg, market@chimcomplect-eng.bg