Кариери

Уважаеми специалисти,

Дружеството ни обявява свободни позиции за: 

1. ПРОЕКТАНТ /електро-инженер по част "Електро" на проекта/ с  пълна проектантска правоспособност

Изисквания:
Разработва/изготвя работни проекти:
- на разпределителни устройства средно
(транформаторни подстанции 20/0.4 кV)  и ниско напрежение
- специалност :ел. мрежи и системи; ел.снабдяване и ел. обзавеждане на промишлени предприятия 
Допълнителни изисквания - Минимален стаж като проектант електро- инженер 5 години
Владеене на:английски език; програми Windows, Excel, AutoCAD; DIALux
 
Заплащане по договаряне, трудов договор, пълно работно време  
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 20 септември 2019 г. 

2.
. ПРОЕКТАНТ /инженер-химик за част "Технологична" на проекта/ с  пълна /ограничена/ проектантска правоспособност 
Разработване/изготвяне и изчисляване на:
- PFD (process flow diagrams/схеми);
- P&ID (процес и инструмент диаграми/схеми);
- Материален и топлинен баланс на процесите;
- Хидравлични изчисления на флуидите в тръбопроводите;
- Техническа спецификация (Data Sheet) на стандартно оборудване и машини;
- Спецификация на тръбопроводни линии и арматура;
- Обяснителна/техническа записка, Количествана сметка, Инструкции и други;
- Изисквания за контролни прибори и изпълнителни механизми за автоматизация на процеса (съвместно с инженери КИП и А);
- Алгоритъм за управление на процеса (съвместно с инженери КИП и А);
Предимства при избора: 
- Владеене на програмни продукти AutoCAD,  MS OFFICE и др.;
- Ползване на чужди езици - английски и други;
- Ползване на програмни симулатори за химични процеси - CHEMCAD, ASPEN и др.;

Заплащане по договаряне, трудов договор, пълно работно време  
Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 19 юли 2019 г.

За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg