Кариери

Уважаеми специалисти,

Дружеството ни обевява свободни позиции за 

=ПРОЕКТАНТ /инженер КИП и А по част "Автоматизация на производствените процеси/АТП" на проекта/
с пълна проектантска правоспособност и опит при: 

Изготвяне на:
- Технически спецификации (Data Sheet) за контролно измервателни прибори и изпълнителни механизми;
- Принципно-монтажни ел.схеми за обвръзка на прибори;
- Принципно-монтажни ел.схеми за управление на честотни регулатори (VFD, Софстартер, Симокод);
- Логически схеми (алгоритъм на управление на процеса-съвместно с технолог);
- Кабелни журнали и планове с трасета на кабели;
- Монтажни схеми на КИП.
Предимства при избора: 
- Владеене на програмни продукти AutoCAD,  MS OFFICE и E-Plant

Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 23 май 2018 г.


За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg, market@chimcomplect-eng.bg 

=
ПРОЕКТАНТ - електро-инженер по част "Електро" на проекта с  пълна проектантска правоспособност и опит
Изисквания:
Разработва/изготвя работни проекти:
- на разпределителни устройства средно напрежение и транформаторни подстанции 20/0.4 кV
- специалност ел. мрежи и системи
- опит в ел.снабдяване и ел. обзавеждане на промишлени предприятия 
Допълнителни изисквания - Минимален стаж като проектант електро- инженер 5 години
Владеене на:Windows, Excel, AutoCAD

Срок за подаване на документи: 23 май 2018 г.

=
ПРОЕКТАНТ /инженер-химик за част "Технологична" на проекта/ с  пълна проектантска правоспособност и опит
Разработване/изготвяне и изчисляване на:
- PFD (process flow diagrams/схеми);
- P&ID (процес и инструмент диаграми/схеми);
- Материален и топлинен баланс на процесите;
- Хидравлични изчисления на флуидите в тръбопроводите;
- Техническа спецификация (Data Sheet) на стандартно оборудване и машини;
- Спецификация на тръбопроводни линии и арматура;
- Обяснителна/техническа записка, Количествана сметка, Инструкции и други;
- Изисквания за контролни прибори и изпълнителни механизми за автоматизация на процеса (съвместно с инженери КИП и А);
- Алгоритъм за управление на процеса (съвместно с инженери КИП и А);

Предимства при избора: 
- Владеене на програмни продукти AutoCAD,  MS OFFICE и др.;
- Ползване на чужди езици - английски и други;
- Ползване на програмни симулатори за химични процеси - CHEMCAD, ASPEN и др.;

Срок за изпращане на автобиография и заявка за интерес 23 май 2018 г.


За контакти:
Г-жа Райна Кожухарова
т.02-822 34 60
e-mail:engdiv@chimcomplect-eng.bg, market@chimcomplect-eng.bg