Членство

"ХИМКОМПЛЕКТ-ИНЖЕНЕРИНГ" е член:

на Българската Търговско-Промишлена Палата  и на Българска Камара на Химическата промишленост