Членство

"ХИМКОМПЛЕКТ- ИНЖЕНЕРИНГ"  АД  е член на:
Българската Камара на Химическата промишленост
Българската Търговско-Промишлена Палата
Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България